Isiku registreerimine

* Esimene isik nimekirjas määratakse automaatselt grupi vastutajaks.

Sõiduki registreerimine